Cena Neuron Prima ZOOM 2016

Přihlásit se do soutěže

Děkujeme za Vaše zaslaná videa! 15. února 2016 proběhla uzávěrka pro přihlašování do soutěže Cena Neuron Prima ZOOM.

Tříminutové vědecké video

Šanci na úspěch v soutěži mají videa, jejichž délka nepřesáhne 3 minuty a která se z různých úhlů pohledu zabývají vědou, špičkovými výzkumy, vysvětlením zajímavých fenoménů prostřednictvím vědeckých poznatků, nebo která inspirují k zájmu o vědu jako takovou.

Hlavní výhra 100 000 korun

Vítězné video bude vybráno odbornou porotou a Správní radou NF Neuron, a to s nezávazným přihlédnutím k hlasování veřejnosti. Autor nebo autoři budou odměněni nadačním příspěvkem od NF Neuron v hodnotě 100 000 Kč.

Podmínky

Soutěžícím musí být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Soutěž je otevřená filmařům, vědcům, laikům nebo studentům se zájmem o vědu. Tým v soutěži musí reprezentovat vždy jedna fyzická osoba. Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány prostřednictvím tohoto webového rozhraní. Žádosti podané jiným způsobem nebudou zařazeny do soutěže.


Před vyplňováním žádosti prosím věnujte pozornost pravidlům soutěže.


Těšíme se na Vaše žádosti a přejeme Vám hodně úspěchů v soutěži Cena Neuron Prima ZOOM 2016.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Přihlásit se do soutěže