Často kladené otázky

Komu je soutěž určena? Filmařům, vědcům nebo laikům bez filmových zkušeností?

Všem. Cílem soutěže je ukázat, že audiovizuální forma je skvělým nástrojem na přiblížení vědy a naopak, že věda představuje obrovský zdroj témat, které je možné zpracovat velmi kreativně. Zkušený filmař se možná nikdy nepokoušel zobrazit lingvistický problém nebo otázku z oblasti kvantové fyziky. Naopak vědec s hlubokou znalostí svého oboru může poprvé objevovat například principy jednoduché animace. Důležité nejsou předchozí zkušenosti, ale hravost, představivost a kreativita spolu s citem pro faktickou přesnost.

O vítězi rozhodne porota nebo hlasování veřejnosti?

Vítěze zvolí porota spolu se Správní radou NF Neuron. O videích ale bude souběžně hlasovat i veřejnost. K výsledkům tohoto hlasování může porota přihlédnout, ale nebude se jimi řídit.

Mělo by se téma videa věnovat některému z nejnovějších výzkumů, nebo se má pokusit vysvětlit nějaký obecný fenomén?

Oboje je správně. Klíčová je ale nápaditost a snaha dostat se pod povrch a za hranice běžných vědomostí.

Délka videa je limitována třemi minutami, mohou přes tuto délku přesáhnout například závěrečné titulky?

Ne. Tříminutovým videem myslíme celé audiovizuální dílo včetně úvodních i závěrečných titulků a jakékoli grafiky. Videa, která tento limit přesáhnou byť jen o sekundu, budou ze soutěže automaticky vyřazena.

Video natáčíme v týmu. Můžeme se jako tým přihlásit, nebo je soutěž určena jen jednotlivcům?

Je v pořádku, že video většinou natáčí celý tým. Pro účely soutěže ale musí být zvolen jeden člověk, který video přihlásí pod svým jménem. Ten bude video i své spolupracovníky zastupovat, ponese zodpovědnost za aktivní komunikaci s fondem a bude pověřen podpisem smlouvy v případě výhry. Z pohledu NF Neuron bude držitelem nadačního příspěvku. NF Neuron zároveň nenese zodpovědnost za následné rozdělení případné výhry mezi jednotlivé členy týmu.

Kdo je držitelem autorských práv videa po přihlášení do soutěže? Mohu jako soutěžící s videem dále libovolně nakládat?

Autorská práva zůstávají v rukou producenta videa, tedy soutěžícího. Ten s videem může dále libovolně nakládat a tyto aktivity a další distribuci nemusí s NF Neuron nijak konzultovat.

Co to znamená, že soutěžící uděluje pořadateli nevýhradní licenci k užití díla

NF Neuron si prostřednictvím nevýhradní licence zajišťuje možnost videa zobrazovat na svých stránkách, upozorňovat na ně a na celou soutěž prostřednictvím emailových kampaní a pomocí sociálních médií. Vítězná videa, případně videa, která se dostala do finále soutěže, pak může použít v sestříhané verzi k propagaci dalších ročníků soutěže. Vybraná videa spojená do smyčky pak může opatřit logem NF Neuron, případně mezi ně vložit informace o soutěži a tuto smyčku pak poskytnout partnerským organizacím k promítání v rámci jejich akcí (Academia Film Olomouc, akce organizované Přírodovědci.cz, akce Akademie věd apod.).

Partnerem soutěže je kanál Prima ZOOM, jaká je jeho role?

Prima ZOOM je hlavním partnerem soutěže, který se podílí na propagaci soutěže v období kampaně, uděluje věcné ceny pro soutěžící, kteří se umístili na druhém a třetím místě, a podílí se na propagaci vítězných videí. Na tato videa ale nezískává licenci k vysílání.

Mohu do soutěže přihlásit video, které je natočeno pro jiný účel?

Ze soutěže budou automaticky vyřazena komerční nebo propagační videa, která vznikají například jako zakázky pro vzdělávací nebo výzkumné instituce. Pokud ale video vzniklo ještě před vyhlášením soutěže jako nezávislé dílo a zároveň splňuje ostatní podmínky soutěže, je možné ho přihlásit.

Pokud vyhraji 100 000 korun, mohu s výhrou naložit dle svého uvážení?

Ano. Výhru můžete využít zcela podle svých potřeb. Radíme ale všem týmům, aby se předem domluvili, jak by si chtěli případnou výhru rozdělit.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Přihlásit se do soutěže